Activiteiten

De Putman Groep is in de volgende activiteiten gespecialiseerd:

Primaire grondstoffen: zand, grind en klei
Secundaire grondstoffen: granulaten
Recycling en Afvalinzameling
Sloopwerken en Infra
Granulaatmenger
Laad- en Loswal