Activiteiten

De Putman Groep is in de volgende activiteiten gespecialiseerd:

Primaire grondstoffen: zand, grind en klei
Recycling
Afvalinzameling en Logistiek
Sloopwerken en Infra
Granulaatmenger
Laad- en Loswal