Afvalinzameling en Logistiek

De inzameling en ver- en bewerking van bouw- en sloopafval is bij Putman in vertrouwde handen. Het traject strekt zich uit van analyse, advies en afvalscheiding tot en met verantwoord transport, afvalstromen ontvlechten, ontmantelen, sorteren en duurzaam verwerken tot een nieuwe grondstof of hergebruiken met het oog op een duurzame leefomgeving.

Putman heeft beschikking over portaalwagens met containers van 4m3 tot en met 10m3, deze kunnen zowel open als afsluitbar worden ingezet bij bouwers, andere bedrijven en particulieren. Daarnaast bezit Putman trailers en multiauto’s voor containers van 17m3 tot en met 40m3 voor de afvoer van bouw-, sloop- en bedrijfsafval. Dankzij deze optimale logistiek en landelijke dekking via Econedwerk zijn beheersbare kosten per container en een goede containerservice gegarandeerd.

Omgeving Arnhem, omgeving Nijmegen en omgeving Doetinchem

 


Door middel van onze containerdienst kunnen wij de afvalstromen op (bouw-)locaties doeltreffend inzamelen en afvoeren.

Putman heeft de beschikking over o.a. de volgende portaalcontainers

– 4 m3, 6 m3 en 10 m3 open containers
– 9 m3 gesloten containers
– 10 m3 perscontainer
– 10 m3 opslagcontainer

Putman heeft de beschikking over o.a. de volgende afzetcontainers

– 17 m3 en 40 m3 open containers
– 22 m3 perscontainer
– 30 m3 opslagcontainer

Uw afvalinzameling is maatwerk, daarom kunnen wij samen met u kijken wat voor u het meest gunstige is met het oog op een optimale afvalinzameling.

Certificaten
De kwaliteit van onze processen is gewaarborgd middels ISO 9001 certificering. De milieukundige aspecten worden gewaarborgd middels ISO 14001 certificering (zie ‘Downloads’).