Recycling en Afvalinzameling

De inzameling en ver- en bewerking van bouw- en sloopafval is bij Putman in vertrouwde handen. Het traject strekt zich uit van analyse, advies en afvalscheiding tot en met verantwoord transport, afvalstromen ontvlechten, ontmantelen, sorteren en duurzaam verwerken tot een nieuwe grondstof of hergebruiken met het oog op een duurzame leefomgeving.

Recycling

Putman beschikt over een uiterst moderne sorteerinstallatie op de locatie Westervoort. Deze installatie is gebaseerd op de nieuwste technieken met een hoge output. Circa 75% van het afval dat in deze installatie wordt verwerkt, kan worden hergebruikt.

Elke afvalstroom zijn eigen bestemming
De aangeleverde deelstromen afkomstig uit de eigen moderne sorteerinstallatie, maar ook de gescheiden ingezamelde deelstromen zoals hout, puin, papier en karton worden door Putman zelf direct afgezet naar verwerkers in het binnen- en buitenland.
Zo gaat puin, aangeleverd door containerbedrijven en slopers, naar de puinbreker om er granulaat van te maken. Het hout gaat naar de spaanplaatindustrie en groenafval naar de compostering. Ook zand is na reiniging weer geschikt voor hergebruik. Andere materialen zoals kunststoffen, glas, gips en metalen worden weer in hun oorspronkelijke vorm hergebruikt en vormen daarmee nieuwe grondstoffen.

Afvalinzameling

Putman heeft beschikking over portaalwagens met containers van 4 m3 tot en met 10 m3, deze kunnen zowel open als afsluitbaar worden ingezet bij bouwers, bedrijven en particulieren.

Daarnaast bezit Putman trailers en multi-auto’s voor containers van 17 m3 tot en met 40 m3 voor de afvoer van bouw-, sloop- en bedrijfsafval. Dankzij deze optimale logistiek en de landelijke dekking via Econedwerk zijn beheersbare kosten per container en een goede service gegarandeerd.

 


Recycling

Sorteerbaar afval
Bouw-, en sloopafval 0-150 kg/m3
Bouw-, en sloopafval 150-500 kg/m3
Bouw-, en sloopafval 500-900 kg/m3
Bouw-, en sloopafval >900 kg/m3
Dakbouw-, en sloopafval
         
Bedrijfsafvalstoffen
Bedrijfsafval/niet sorteerbaar bouw- en sloopafval
Grof huishoudelijk afval
       
Monostromen
A-hout
B-hout
C-hout
Vervuild dakgrind
Gips/gasbeton
Schoon vlakglas   
Glas algemeen           
Schroot    
Papier/karton       
Harde kunststoffen
Groenafval         
Banden personenauto`s, motoren, heftrucks, vrachtwagens
Dakdekriet     
Dakleer

Certificaten
De kwaliteit van onze processen is gewaarborgd middels ISO 9001 certificering.
De milieukundige aspecten worden gewaarborgd middels ISO 14001 certificering (zie ‘Downloads’).

Algemene Voorwaarden

Van toepassing zijn onze acceptatievoorwaarden en daarnaast het acceptatiereglement.

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Putman Groep b.v. en de daartoe behorende (werk)maatschappijen.

Afvalinzameling

Door middel van onze containerdienst kunnen wij de afvalstromen op (bouw-)locaties doeltreffend inzamelen en afvoeren.

Putman heeft de beschikking over o.a. de volgende portaalcontainers

3 m3, 6 m3 en 10 m3 open containers
9 m3 gesloten
10 m3 perscontainer
10 m3 opslagcontainer

Putman heeft de beschikking over o.a. de volgende afzetcontainers

17 m3, en 40 m3 open containers
22 m3 perscontainer
30 m3 opslagcontainer

Uw afvalinzameling is maatwerk, daarom kunnen wij samen met u kijken wat voor u het meest gunstige is met het oog op een optimale afvalinzameling.

Certificaten

De kwaliteit van onze processen is gewaarborgd middels ISO 9001 certificering. 
De milieukundige aspecten worden gewaarborgd middels ISO 14001 certificering (zie ‘Downloads’).

Algemene Voorwaarden

Van toepassing zijn onze acceptatievoorwaarden en daarnaast het acceptatiereglement.

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Putman Groep b.v.  en de daartoe behorende (werk)maatschappijen.