Recycling

Putman Recycling focust zich op haar locatie in Westervoort in het recyclen van diverse bouw- en sloopafvalstromen om deze vervolgens terug te brengen in de circulaire economie. Elke afvalstroom krijgt zijn eigen bestemming. 

Recycling van steenachtige materialen

Putman bewerkt al meer dan 30 jaar steenachtige afvalstromen. Putman recyclet beton- en metselwerkpuin afkomstig van bouw- en sloopprojecten, oude funderingsmaterialen die vrijkomen bij de reconstructie van wegen en asfalt uit de wegenbouw tot hoogwaardige primaire grondstofvervangers. Putman Recycling is in staat om betonpuin te recyclen tot vulstof, zand- en grindvervangers in de betonindustrie waarmee een hoog circulair rendement wordt behaald.

De uiterst moderne (mobiele) breker in Westervoort bedient de regio’s Arnhem, Nijmegen, Ede, Apeldoorn, Doetinchem, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Onderstaande producten worden geproduceerd voor o.a. de GWW, beton- en asfaltindustrie:

 • (hydraulisch) Menggranulaat 0-16 en 0-31,5
 • Asfaltgranulaat 0-16 en 0-31,5
 • Betongranulaat 0-4  en gewassen 4-16

Onze aanpak garandeert een optimale kwaliteit. Acceptatie, bewerking en leverantie van de diverse producten staan onder voortdurende controle op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieueisen en kwaliteitsborging.

Putman hanteert een grote opslagcapaciteit voor ongebroken puin en gebroken producten in diverse gradaties van korrelgrootte. Daardoor levert Putman uit voorraad en vervoert Putman de producten op efficiënte wijze met eigen transport over de weg of over het water. Putman beschikt over laad- en losfaciliteiten en kan u dus ook uitstekend per schip bevoorraden.

Door opgedane kennis in afzet van granulaten in de GWW, beton- en asfaltindustrie kan Putman u voorzien in de benodigde kennis op gebied van toepassingen, productkwaliteit, circulariteit en MKI-waarden. 

Recycling bouw- en sloopafval

De inzameling en ver- en bewerking van bouw- en sloopafval is bij Putman al decennialang in vertrouwde handen. Het trajcet strekt zich uit van analyse, advies en afvalscheiding tot en met verantwoord transport, afvalstromen ontvlechten, ontmantelen, sorteren en duurzaam verwerken tot een nieuwe grondstof of hergebruiken met het oog op een duurzame leefomgeving.

Met haar uiterst moderne sorteerinstallatie is Putman in staat om ongesorteerde stromen maximaal te sorteren en terug te brengen in de circulaire economie. Circa 99% van het binnengekomen afval dat in deze installatie wordt verwerkt, kan worden hergebruikt. Ongesorteerde stromen welke op locatie Westervoort worden behandeld, zijn:

 • Bouw- en sloopafval
 • Dakbouw- en sloopafval
 • Bedrijfsafval/niet-sorteerbaar bouw- en sloopafval
 • Grof huishoudelijk afval

Tevens bedient Putman de lokale economie door te voorzien van acceptatiemogelijkheden van:

 • Dakleer
 • Banden en andere rubberen materialen
 • Glas
 • Gips/gasbeton
 • Groenafval

Hout recycling

Met haar decennia aan kennis in de acceptatie van houtafvalstromen is Putman een belangrijke regionale speler op de afvalhoutmarkt. Putman recyclet de volgende houtstromen tot halffabricaten in de spaanplaatindustrie of als secundaire brandstoffen in de biomassacentrales.

 • A-Hout
 • B-Hout
 • C-hout

Grondbank

Putman accepteert grond en behandelt dit conform BRL 9335-1. Nadat de partijen grond volledig zijn gekeurd, worden deze teruggebracht in de lokale economie in de vormen grond klasse AW, Wonen of Industrie.

 


Producten en diensten

Onderstaande afvalstromen en producten kunnen worden afgehaald of geleverd door middel van eigen vervoer, vervoer van Putman Afvalinzameling en Logistiek of door middel van onze eigen laad- en losfaciliteiten in Westervoort.

Acceptatie

Puinachtige materialen
– Schone betonpuin (inclusief wapening)

Schone gemengde puin
– Gemengde puin 15%
– Kalkzandsteen >1.400 kg/m3
– Puin-/zandmengsel
 
Asfaltpuin
– Schoon asfalt
– Gemengd asfalt
– Teerhoudend asfalt Schollen (thermische reiniging)
– Teerhoudend asfalt Frees (thermische reiniging)
 
Andere verhardingsmaterialen
– Hoogovenslak: < envb.
– Hoogovenslak: > envb.
– Ballastgrind: < envb.
– Ballastgrind: > envb.
– Oude verhardingsmaterialen: < envb.
– Oude verhardingsmaterialen: > envb.

Overigen (kleine hoeveelheden)
– Grond zonder voorkennis
 
Verkleiningskosten (bovenstaande producten)
Verkleiningskosten gelden voor alle puinachtige materialen (ook asfaltpuin) en worden in rekening gebracht als toeslag op de acceptatietarieven wanneer een vracht bestaat uit meerdere stukken materiaal met afmetingen groter dan 0,7 m x 0,7 m x 0,2 m.

Leverantie

Funderingsproducten                                   
– Vul-/straatzand
– Zand 0-1      
– Brekerzand 0-3     
– Menggranulaat 0-31,5
– Menggranulaat 0-16
– Menggranulaat 4-31,5                                                       
– Betongranulaat 0-31,5                                                                                  
– Fijngranulaat 0-4     
– Asfaltgranulaat 0-31,5
– Asfaltgranulaat 0-22

Grindvervangende (gewassen) producten     
– Betongranulaat 4-32       
– Betongranulaat 4-22     
– Betongranulaat 4-16       
      
Gestabiliseerde producten     
– Hydraulisch menggranulaat 0-45          
– AGRAC, type A1     
– Stampbeton (FTM) 150, 200, 250 kg/m3 CEM III-42,5         
– Stabilisatiezand 150, 200, 250 kg/m3 CEM III-42,5     

De prestatieverklaringen zijn zichtbaar bij ‘Downloads’.

Certificaten
Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.
De kwaliteit van het productieproces en de output zijn gewaarborgd door middel van onderstaande certificaten (zie ‘Downloads’):

• BRL 2506 BG-052-18
• BRL 2506 BG-235-7                
• BRL 2506 BG-324-3
• BRL 2506 BG-280-7
• BRL 9335 (Grondbank)