Secundaire grondstoffen: granulaten

Beton- en metselwerkpuin afkomstig van bouw- en sloopprojecten, oude funderingsmaterialen die vrijkomen bij de reconstructie van wegen en asfalt uit de wegenbouw wordt in Westervoort gebroken en bewerkt tot hoogwaardige granulaten.

De breker in Westervoort bedient de regio’s Arnhem, Nijmegen, Ede, Apeldoorn, Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

Geproduceerd wordt: meng-, asfalt- en betongranulaat voor de wegenbouw en asfalt- en betonindustrie. Onze aanpak garandeert een optimale kwaliteit. Het breekproces en de aan- en afvoer staan onder voortdurende controle op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieueisen en kwaliteitsborging.

Op voorraad
Putman hanteert een grote opslagcapaciteit voor ongebroken puin en gebroken producten in diverse gradaties van korrelgrootte. Daardoor levert Putman uit voorraad en vervoert Putman de producten op efficiënte wijze met eigen transport over de weg of over het water. Putman beschikt over laad- en losfaciliteiten en kan u dus ook uitstekend per schip bevoorraden.


Producten en diensten
Onderstaande afvalstromen en producten kunnen worden afgehaald of geleverd door middel van eigen vervoer, vervoer van Putman Afvalinzameling en Logistiek of door middel van onze eigen laad- en losfaciliteiten in Westervoort.

Acceptatie

Puinachtige materialen
Schone betonpuin (inclusief wapening)

Schone gemengde puin
Gemengde puin 15%
Kalkzandsteen >1.400 kg/m3
Puin-/zandmengsel
 
Asfaltpuin
Schoon asfalt
Gemengd asfalt
Teerhoudend asfalt Schollen (thermische reiniging)
Teerhoudend asfalt Frees (thermische reiniging)
 
Andere verhardingsmaterialen
Hoogovenslag: < envb.
Hoogovenslag: > envb.
Ballastgrind: < envb.
Ballastgrind: > envb.
Oude verhardingsmaterialen: < envb.
Oude verhardingsmaterialen: > envb.

Overigen (kleine hoeveelheden)
Grond zonder voorkennis
 
Verkleiningskosten (bovenstaande producten)
Verkleiningskosten gelden voor alle puinachtige materialen (ook asfaltpuin) en worden in rekening gebracht als toeslag op de acceptatietarieven wanneer een vracht bestaat uit meerdere stukken materiaal met afmetingen groter dan 0,7 m x 0,7 m x 0,2 m.

Leverantie

Funderingsproducten                                   
Vul-/straatzand
Zand 0-1      
Brekerzand 0-3     
Menggranulaat 0-31,5
Menggranulaat 0-16
Menggranulaat 4-31,5                                                       
Betongranulaat 0-31,5                                                                                  
Fijngranulaat 0-4     
Asfaltgranulaat 0-31,5
Asfaltgranulaat 0-22

Grindvervangende (gewassen) producten     
Betongranulaat 4-32       
Betongranulaat 4-22     
Betongranulaat 4-16       
      
Gestabiliseerde producten     
Hydraulisch menggranulaat 0-45          
AGRAC, type A1     
Stampbeton (FTM) 250 kg/m3 CEM III-42,5     
Stampbeton (FTM) 200 kg/m3 CEM III-42,5     
Stampbeton (FTM) 150 kg/m3 CEM III-42,5     
Stabilisatiezand 250 kg/m3 CEM III-42,5     
Stabilisatiezand 200 kg/m3 CEM III-42,5     
Stabilisatiezand 150 kg/m3 CEM III-42,5     

De prestatieverklaringen zijn zichtbaar bij ‘Downloads’.

Certificaten
Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

De kwaliteit van het productieproces en de output zijn gewaarborgd door middel van onderstaande certificaten (zie ‘Downloads’):

• BRL 2506B BG-052-18
• BRL 2506 BG-235-7                
• BRL 2506 BG-324-3
• BRL 2506 BG-280-7
• BRL 9335 (Grondbank) 

 
Algemene Voorwaarden
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Putman Groep b.v. en haar werkmaatschappijen. Daarnaast zijn onze acceptatievoorwaarden en acceptatiereglement van toepassing.