Downloads

De Putman Groep besteedt met grote zorg aandacht aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers alsmede haar omgeving. De kwaliteit van het productieproces en de producten zijn gewaarborgd door middel van onderstaande certificaten.

Putman Groep b.v. en gelieerde bedrijven                                                     Kieswerk Wissel GmbH

Algemeen
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Putman Exploitatiemaatschappij
Acceptatiereglement Putman Recycling
Algemeen
• Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kieswerk Wissel
Niks
Kwaliteit en Milieu    
ISO 9001 Managementsysteem
ISO 14001 Milieumanagementsysteem
• CSC certificaat 

Kwaliteit en Milieu
ISO 9001 Managementsysteem
ISO 14001 Milieumanagementsysteem
• CSC certificaat
• LCA zand 0-4 (kort)
• LCA grind-producten (kort)


Veiligheid
 
VCA** 


VeiligheidPrimaire grondstoffe
n:
VCA** 
Primaire & secundaire grondstoffen

Productcertificaten
BRL 1801/BRL9338: 
• 353-BG-21.2 / Cementgebonden mortels
353-BBK-21.1 / Cementgebonden mortels

BRL 2506:
• BG-052-21 / Granulaat voor verhardingslagen
• BG-235-10 / Granulaat voor asfaltmengsels
• BG-324-7 / Granulaat voor toepassing in beton
• BG-364-1 / Fijn granulaat voor zandbed

NL BSB productcertificaat:
• BG-280-10 / Granulaat voor verhardingslagen 

BRL 9335-1: 
• GR-100-9 / Acceptatie van grond

Prestatieverklaringen
• Vul-/straatzand (revisie 22-2024)
• Rijnzand 0-1 mm (revisie 22-2024)
• Fijn granulaat 0-4 mm (revisie 11A-2023)
• Fijn granulaat 0-4 mm (revisie 11B-2023)
• Brekerzand 0-3 (revisie 09-2023)
• Menggranulaat 0-31,5 mm (revisie 12-2023)
• Betongranulaat 0-31,5  mm (revisie 12-2023)
• Hydraulische menggranulaat 0-45 mm (revisie 11-2023)
• Menggranulaat 0-16 mm (revisie 08-2023)
• Menggranulaat 4-31,5 mm (revisie 07-2023)
• Betongranulaat 4-16 mm (revisie 10-2023)

Sloopwerken en Infra:
• SL-117-9 / SVMS – 007 Milieukundig verantwoord slopen
• UB-184-2 / SIBK 7001 Bodemsanering


Primaire grondstoffen

Productcertificaten
• KOMO productcertificaat
• CE 2+
• NL BSB productcertificaat
• BRL 9321 PFAS onverdacht-verklaring

Prestatieverklaringen:
• Rijnzand 0-1 (Revisie 22-2024)
• Rijnzand 0-1 (Revisie 22-2024)
• Rijnzand 0-2 (Revisie 22-2024)
• Rijnzand 0-4 (Revisie 22-2024)
• Rijnzand 0-8 (Revisie 22 2024)
• Betonzand 0-16 (Revisie 22-2024)
• Betonzand 0-31,5 (Revisie 22-2024)

• Rijngrind 2-6 (Revisie 22-2024)
• Rijngrind 2-8 (Revisie 22-2024)
• Rijngrind 4-8 (Revisie 22-2024)
• Rijngrind 4-16 (Revisie 22-2024)
• Rijngrind 4-31,5 (Revisie 22-2024)
• Rijngrind 8-16 (Revisie 22-2024)
• Rijngrind 16-32 (Revisie 22-2024)

• Vulzand/Natuurlijk ophoogzand 0-8 (Revisie 22-2024)
Niks
• Benor (kwarts)zand 0-1: 0001-10
• Benor (kwarts)zand 0-1: 0001-12 en -14
• Benor (kwarts)zand 0-1: 0001-13
• Benor (kwarts)zand 0-2
• Benor (kwarts)zand 0-4
• Benor grind 2-8
• Benor grind 4-16
• Benor grind 4-32
• Benor grind 8-16
Niks
Niks
Niks
Niks