Downloads

De Putman Groep besteedt met grote zorg aandacht aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers alsmede haar omgeving. De kwaliteit van het productieproces en de producten zijn gewaarborgd door middel van onderstaande certificaten.

Putman Groep b.v. en gelieerde bedrijven                                                     Kieswerk Wissel GmbH

Algemeen
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Putman Exploitatiemaatschappij
Acceptatiereglement Putman Recycling
Algemeen
• Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kieswerk Wissel
Niks
Kwaliteit en Milieu    
ISO 9001 Managementsysteem
ISO 14001 Milieumanagementsysteem
• CSC certificaat 

Kwaliteit en Milieu
ISO 9001 Managementsysteem
ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem
• CSC certificaat
• LCA zand 0-4 (kort)
• LCA grind-producten (kort)


Veiligheid
 
VCA** 


VeiligheidPrimaire grondstoffe
n:
VCA** 
Primaire & secundaire grondstoffen

Productcertificaten
BRL 1801/BRL9338: 
• 353-BG-21.2 / Cementgebonden mortels
353-BBK-21.1 / Cementgebonden mortels

BRL 2506:
• BG-052-20 / Granulaat voor verhardingslagen
• BG-235-10 / Granulaat voor asfaltmengsels
• BG-324-7 / Granulaat voor toepassing in beton
• BG-364-1 / Fijn granulaat voor zandbed

NL BSB productcertificaat:
• BG-280-9 / Granulaat voor verhardingslagen 

BRL 9335-1: 
• GR-100-9 / Acceptatie van grond

Prestatieverklaringen
• Vul-/straatzand (revisie 20-2022
• Rijnzand 0-1 mm (revisie 20-2022)
• Fijn granulaat 0-4 mm (revisie 10A-2022)
• Fijn granulaat 0-4 mm (revisie 10B-2022)
• Brekerzand (revisie 08-2022)
• Menggranulaat 0-31,5 mm (revisie 11-2022)
• Betongranulaat 0-31,5  mm (revisie 11-2022)
• Hydraulische menggranulaat 0-45 mm (revisie 10-2022)
• Menggranulaat 0-16 mm (revisie 07-2022)
• Menggranulaat 4-31,5 mm (revisie 07-2022)
• Betongranulaat 4-16 mm (revisie 09-2022)

Sloopwerken en Infra:
• SL-117-9 / SVMS – 007 Milieukundig verantwoord slopen
• UB-184-2 / SIBK 7001 Bodemsanering


Primaire grondstoffen

Productcertificaten
• KOMO productcertificaat
• CE 2+
• NL BSB productcertificaat
• BRL 9321 PFAS onverdacht-verklaring

Prestatieverklaringen:
• Rijnzand 0-1 (Revisie 21-2023)
• Rijnzand 0-1 (Revisie 21-2023)
• Rijnzand 0-2 (Revisie 21-2023)
• Rijnzand 0-4 (Revisie 21-2023)
• Rijnzand 0-8 (Revisie 21-2023)
• Betonzand 0-16 (Revisie 21-2023)
• Betonzand 0-31,5 (Revisie 21-2023)

• Rijngrind 2-6 (Revisie 21-2023)
• Rijngrind 2-8 (Revisie 21-2023)
• Rijngrind 4-8 (Revisie 21-2023)
• Rijngrind 4-16 (Revisie 21-2023)
• Rijngrind 4-31,5 (Revisie 21-2023)
• Rijngrind 8-16 (Revisie 21-2023)
• Rijngrind 16-32 (Revisie 21-2023)

• Vulzand (Revisie 21-2023)
Niks
• Benor (kwarts)zand 0-1: 0001-10
• Benor (kwarts)zand 0-1: 0001-12 en -14
• Benor (kwarts)zand 0-1: 0001-13
• Benor (kwarts)zand 0-2
• Benor (kwarts)zand 0-4
• Benor grind 2-8
• Benor grind 4-16
• Benor grind 4-32
• Benor grind 8-16
Niks
Niks
Niks
Niks