Downloads

De Putman Groep besteedt met grote zorg aandacht aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers alsmede haar omgeving. De kwaliteit van het productieproces en de producten zijn gewaarborgd door middel van onderstaande certificaten.

Kieswerk Wissel GmbH                                                  Putman Groep b.v. en gelieerde bedrijven

Algemeen
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kieswerk Wissel b.v.

 

Algemeen
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Putman Groep b.v.
Acceptatiereglement Putman Recycling b.v.

Kwaliteit en Milieu
ISO 9001 
ISO 14001
• CSC certificaat

Kwaliteit en Milieu
ISO 9001
ISO 14001
• CSC certificaat

Veiligheid
VCA**-certificaat

Veiligheid
 
VCA** 2017/6.0 -certificaat


Primaire grondstoffen:
Prestatieverklaringen / Productcertificaten

• KOMO productcertificaat
• CE 2+
• NL BSB productcertificaat
• Verklaring PFAS onverdachte winlocatie BRL 9321

• Rijnzand 0-1 (Revisie 18-2021)
• Rijnzand 0-1 (Revisie 18-2021)
• Rijnzand 0-2 (Revisie 18-2021)
• Rijnzand 0-4 (Revisie 18-2021)
• Rijnzand 0-8 (Revisie 18-2021)

• Betonzand 0-16 (Revisie 18-2021)
• Betonzand 0-31,5 (Revisie 18-2021)

• Rijngrind 2-6 (Revisie 18-2021)
• Rijngrind 2-8 (Revisie 18-2021)
• Rijngrind 4-8 (Revisie 18-2021)
• Rijngrind 4-16 (Revisie 18-2021)
• Rijngrind 4-31,5 (Revisie 18-2021)
• Rijngrind 8-16 (Revisie 18-2021)
• Rijngrind 16-32 (Revisie 18-2021)

• Vulzand (Revisie 18-2021)

• Benor (kwarts)zand 0-1: 0001-10, 0001-13, 0001-12 en -14
• Benor (kwarts)zand 0-2
• Benor zand 0-4
• Benor grind 2-8
• Benor grind 4-16
• Benor grind 4-32
• Benor grind 8-16

Primaire & Secundaire grondstoffen:
Prestatieverklaringen / Productcertificaten

Vul-/straatzand (Revisie 16-2019)
Zand 0-1 (Revisie 16-2019)
• Brekerzand 0-3 (Revisie 4-2020)
• Menggranulaat 0-31,5 (Revisie 4-2020)
• Menggranulaat 0-16 (Revisie 4-2020)
• Menggranulaat 4-31,5 (Revisie 4-2020)
• Hydraulische menggranulaat 0-45 (Revisie 4-2020)

• Betongranulaat 0-31,5 (Revisie 4-2020)
• Betongranulaat 0-4 (Revisie 4-2020)
• Betongranulaat 4-16 (Revisie 4-2020)

• BRL 1801 353-BG-21.1 (Betonmortel)
• BRL 2506 BG-052-19 (Granulaat o.a. voor wegenbouw)
• BRL 2506 BG-235-9 (Granulaat t.b.v. asfaltmengsels)
• BRL 2506 BG-324-5 (Granulaat in beton)
• BRL 2506 BG-280-8 (Granulaat o.a. voor wegenbouw)
BRL 9335-1 (Grondbank)
BRL 9338 353-BBK-21.1 (Cementgebonden mortel)

 

 Sloopwerken en Infra
SVMS-007 Milieukundig Verantwoord Slopen
Bodemsaneringen