Organisatie

Onder Putman Exploitatiemaatschappij b.v. vallen de volgende ondernemingen:
– Putman Recycling b.v.
– Putman Afvalinzameling en Logistiek b.v.
– Putman Sloopwerken en Infra b.v.