Putman Groep

Onze missie

Kwaliteit als grondslag

In alles wat we doen staat de klant centraal. De producten en diensten worden voortdurend geoptimaliseerd met als uitgangspunt het zorg dragen voor het vereiste kennisniveau en vakmanschap bij gemotiveerde en kwaliteitsbewuste medewerkers die effectief samenwerken.

 

De bedrijfsvoering houdt rekening met de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en committeert zich aan de geldende maatschappelijke normen, voorschriften en wetten. Het streven is voortdurend een gezond rendement te behalen ten behoeve van de continuïteit en groei van de onderneming.