Putman Groep

Recycling

Verantwoorde, hoogwaardige recycling door Putman

Grondstoffen voor een duurzame, circulaire economie

Wij kunnen op onze locatie Westervoort het grootste deel van alle materialen die we inzamelen, terugwinnen tot circulaire grondstoffen. Met onze vakkennis en geavanceerd materieel zoals een eigen puinbreker, zeef- en wasinstallatie en moderne sorteerinstallatie, kunnen we circulaire grondstoffen produceren die primaire grondstoffen kunnen vervangen.

Alles in huis voor verantwoorde recycling

Onze elektrische puinbreker en -sorteerinstallatie draaien voor een substantieel deel op stroom van eigen zonnepanelen. De grote opslagcapaciteit in Westervoort maakt efficiënte, just-in-time levering mogelijk.

Logistiek, opslag en voorraadbeheer van materialen en grondstoffen

Opslag en levering uit voorraad

Putman Groep

De locatie Westervoort heeft een grote opslagcapaciteit voor ongebroken puin en gebroken producten in verschillende korrelgroottes. We leveren just-in-time, uit voorraad en vervoeren de producten met eigen transport over de weg of over het water. In Westervoort hebben we een eigen laad- en losfaciliteit voor de op- en overslag van grondstoffen en materialen. Onze winlocatie Wissel (DE) heeft een eigen laadkade om schepen te bevoorraden.